VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trang Bùi – Nghệ An

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trang Bùi – Nghệ An

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ: