VEC Group thi công sân cỏ nhân tạo trung tâm thể thao quận Sơn Trà, Đà Nẵng

VEC Group thi công sân cỏ nhân tạo trung tâm thể thao quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Hình thức: Sân độc lập
Số lượng: 3 sân 5 và 2 sân 7
Tổng diện tích: 6520
Loại cỏ: Cỏ VFV 11
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thuận An – Gia Lai

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Thuận An – Gia Lai

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đắk Nông

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đắk Nông

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đắk Lắk

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Đắk Lắk

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phú Yên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phú Yên

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trang Bùi – Nghệ An

VEC Group thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo Trang Bùi – Nghệ An

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ: