VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Phì Điền – Lục Ngạn – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Phì Điền – Lục Ngạn – Bắc Giang

Hình thức: Sân bóng đá 5 người
Số lượng: 2
Tổng diện tích: 800
Loại cỏ: Cao cấp
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Thế – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Yên Thế – Bắc Giang

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Bắc Giang

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Hiệp Hòa – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Hiệp Hòa – Bắc Giang

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại làng Tự – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại làng Tự – Bắc Giang

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ: