VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Bảo Thắng – Lào Cai

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Bảo Thắng – Lào Cai

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Đài Từ – Thái Nguyên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Đài Từ – Thái Nguyên

Hình thức: Sân 7, sân 5
Số lượng: 2 sân 7, 3 sân 5
Tổng diện tích: 1000m2
Loại cỏ: Cao cấp
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Xương Rồng – Thái Nguyên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Xương Rồng – Thái Nguyên

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại KCN Visip – Bắc Ninh

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại KCN Visip – Bắc Ninh

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Nậm Nhùn – Lai Châu

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Nậm Nhùn – Lai Châu

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Phì Điền – Lục Ngạn – Bắc Giang

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Phì Điền – Lục Ngạn – Bắc Giang

Hình thức: Sân bóng đá 5 người
Số lượng: 2
Tổng diện tích: 800
Loại cỏ: Cao cấp
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phú Bình – Thái Nguyên

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo tại Phú Bình – Thái Nguyên

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ:
VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Trang Long – Thái Bình

VEC Group thi công sân bóng cỏ nhân tạo Trang Long – Thái Bình

Hình thức:
Số lượng:
Tổng diện tích:
Loại cỏ: